O nás

AKTUÁLNĚ COVID 19

Naše společnost, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice, nabízí k možnosti využití 

60 operátorů Call centra

kteří se mohou okamžitě zapojit do projektů zaměřených na zvládání těchto narůstajících rizik.

 

 

Únor 2020

S místně příslušným Úřadem práce ČR byla uzavřena Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce ve smyslu § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů                                                                               

 _____________________________________________________________________________________________________

 Listopad 2019

Naše společnost je nucena vyjádřit se k poškozující kampani, která je vedena na portále:

https://chranenedilnyozp.cz/

Tento portál napadá a poškozuje naši společnost, čímž ve své podstatě poškozuje všechny naše zaměstnance. Informace, které jsou na výše uvedeném portále o nás šířeny, jsou nepodložené, nepravdivé a vnímáme je jako nekalý konkurenční boj. Z tohoto důvodu jsme tedy byli nuceni učinit právní kroky k ochraně dobré pověsti naší společnosti a zamezit tak jejímu dalšímu poškozování. Omlouváme se všem našim obchodním partnerům, kterých se může toto sdělení dotknout, ale situace dospěla do takové intenzity, že nám nezbývá než se bránit. Výše uvedený portál se nebrání zneužívat osobních informací, sdělovat nepravdivé informace a z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit k právním krokům, jak výše avizujeme. Děkujeme za pochopení a trpělivost všech našich zákazníků.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří v náš projekt neztratili důvěru.

____________________________________

Ve světě mobilních telefonů, internetu, kde najdete téměř všechno, o čem se domníváte, že právě ke svému životu a štěstí potřebujete, elektronických komunikací všechno druhu jsme se jednoho dne s kolegy v našem týmu zastavili …a začali jsme si pokládat jednoduché a prosté otázky a hledali na ně jednoduché a prosté odpovědi:
Co je to vlastně podnikání v dnešním světě?
Chceme podnikat v dnešním světě?
Co je to sociální empatie?
Co je to vnímání světa kolem nás?
Co je to charita a sociální soucítění?
Pokládali jsme si otázky a nacházeli na ně lepší či horší odpovědi. A v tom najednou kolega Maxmilián řekl: „Vždyť je to vlastně hrozně jednoduché. Víme, co je podnikání, všichni to tady víme a všichni jsme už zakusili jeho světlé i stinné stránky. A jak se tak kolem sebe dívám, Iveta, Žaneta, Popleta i Marek všichni ale také vědí, co je to sociální empatie a co se pod tímhle divně znějícími slůvky skrývá. Jsme lidé, kterým není lhostejný osud lidí kolem nás. Všichni umíme přispět neziskové organizaci, jejímž posláním je pomáhat dětem, dospělým lidem nebo zdravotně postiženým, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zrovna nedávno se s námi Iveta podělila o krásný pocit, když věnovala celý svůj oběd psímu útulku.“
Iveta: „Přesně Maxi, myslím, že jsi to trefil. Stojíme tady a přemýšlíme o tom, že chceme dělat něco, co nás bude bavit a hlavně a kromě toho něco, co nás bude uspokojovat a naplňovat. Jsou opravdu věci, které jdou spolu dohromady. Třeba já mám ráda korálky. Od Natálky.
Když jsem ty své kolegy tak chvilku poslouchala, napadlo mě, že tentokrát to s podnikáním zkusíme maličko jinak. Nejen o tom, že podnikání je činnost podnikatele za účelem tvorby zisku, ale tak, aby se na tom podíleli lidé, kteří se díky různým okolnostem ocitli v nelehké životní situaci, nebo lidé, kteří díky svému zdravotnímu postižení nemohou najít odpovídající uplatnění na trhu pracovních příležitostí.
A tak jsme toho jednoho chmurného listopadového odpoledne vymysleli název naší společnosti HelpGroup.
 

Vlasta Cinová