Kontakt

HelpGroup s.r.o.

se sídlem Sokolovská 266/145, 180 00 Praha 8

IČO: 06585345

DIČ: CZ 06585345

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283508.

Společnost HelpGroup s.r.o. je evidována jako poskytovatel náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kontaktní údaje:

Odpovědný zástupce: Vlasta Cinová

Vedoucí provozovny: Iveta Bagárová

Adresa pro doručování: Sokolovská 266/145, 180 00 Praha 8

Provozovna č. 1012098176: Sokolovská 266/145, 180 00 Praha 8

Provozovna č. 1013256867: Havelcova 70, 280 02 Kolín – Kolín III

Adresa elektronické pošty: info@helpgroup.cz

Telefon:  +420 608 471 587

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): dpo@helpgroup.cz

 

Fakturační údaje:

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 514113002/5500