Naše produkty

Naše poklady a svět barev.


 


Růžová barva je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky, ale také nezralosti a naivity. Je označována jako barva srdce a obsahuje jemnější kvality červené.

Černá barva symbolizuje tajemno, mystiku a smutek, přesto je oblíbenou barvou, která nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit se v neklidném světě. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření.

Bílá barva je symbolem nevinnosti, čistoty a otevřeného srdce.

Zlatá barva dává pocit hojnosti, lesku a bohatství. Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost.

Zelená barva je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojem. Pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a čerpání nových sil. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotni rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní.

Modrá barva paří ke studeným barvám. Symbolizuje moře, volnost, dálky, nebe, ale i konzervatismus a povinnost. Přináší úspěch při jednáních s úřady.